Spectrum och Solitron – det rör på sig!

Senaste dagarna har det hänt lite i två av mina innehav – Spectrum och Solitron Devices.

Jag har inte skrivit publikt på bloggen om Spectrum men det är ett innehav som vi analyserade i Värdepappret och senare köpte in till Värdepapprets aktieportfölj. Motiveringen var b.la. ett attraktivt pris mot bokvärdet och historisk intjäningsförmåga samt en stark skuldfri balansräkning. Den senare gör att vi trodde Spectrum skulle klara sig bra i den oljemarknad som nu råder med ett lågt oljepris. Samt att Spectrum dessutom kan nyttja billigare fartygshyror för att växa organiskt genom att samla in nytt bibliotek eller förvärva ett befintligt.

Idag presenterade bolaget att man förvärvade Fugros multi client-bibliotek för 115 miljoner USD.
Priset i förhållande till Fugros utgående bokvärde på biblioteket 2014 blev 0,76 och 1,38 x sales, framförallt P/B ser attraktivt ut – Spectrum själv värderas runt 1,2 x TB.

Kalaset finansieras med lån om 75 miljoner USD samt en garanterad nyemission om ca 40 miljoner USD. Utspädningen blir 11,5 miljoner nya aktier – motsvarande en ökning om ca 27%. Bolaget går från skuldfritt till en debt/equity ratio om 0,26,
Endast 1,5 miljoner av de nyemitterade aktierna släpps till marknaden och det borde finnas en risk i att bli ofrivilligt utspädd. Övriga 10 miljner aktier är riktade till olika fonder och insiders där styrelseordförande finns med på listan. Teckningspriset i riktade emissionen landade på 32 NOK i förhållande till dagens kurs på 36,1 NOK.

Förvärvet innebär att Spectrums 2D-bibliotek blir störst i världen samt att man ökar 3D-biblioteket med ca 700% och blir en betydande aktör med världens 5.e största 3D-bibliotek. Biblioteken ska ha minimal överlappning. Det borde ge goda förutsättningar för att identifiera nya 3D-projekt och öka investeringarna ytterligare utifrån det högre kassaflödet. Spektrum räknar med att överträffa sitt sales/investment ratio krav om 2 på investeringen.

Vi får se hur marknaden reagerar kortsiktigt, kanske rör den sig mot nyemissionskursen men långsiktigt tror jag det är ett mycket attraktivt förvärv. Den låga andelen av nyemissionens aktier till marknaden gör att det finns risk för en ofrivillig utspädning dock.

Mer info om förvärvet finns här
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=379426

Klicka för att komma åt 690869.pdf

I Solitron Devices har värdeaktivisten Tim Eriksen troligen fått de tröga hjulen att börja snurra. Solitron meddelade marknaden i helgen att man ämnar lämna både en utdelning om 25 cent per aktie samt inleda ett återköpsprogram om 5% av aktierna.

Solitron är fortfarande billig till ett P/ncav om ca 0,82

Värdebyrån har dock redan bloggat om nyheten så läs mer via länken ovan.

10 reaktioner på ”Spectrum och Solitron – det rör på sig!

 1. Fredde Svensson 8 juni, 2015 / 22:49

  Hej! Tack för en fin blogg och tidning. Tänkte bara höra om du vet var jag hittar Solitrons leasingåtaganden? Har letat och letat men tycker att caset ser intressant efter de senaste händelserna, prisökningen till trots.

  Vänliga hälsningar
  Fredrik

  • Småbolag&Undantag 8 juni, 2015 / 22:58

   Leasingåtagandena brukar finnas i slutet av noterna under ”other commitments”. Har inte exakta siffran i huvudet men för mig de ligger runt 3-500k usd. Ofta rapporterar inte bolagen leasingåtagandena i Q-rapporterna, då får man gräva i senaste årsredovisningen istället.

 2. Småbolag&Undantag 8 juni, 2015 / 23:09

  Operating leases:
  On October 1, 2014, the Company extended its current Lease with its landlord, CF EB REO II LLC, for the occupancy
  and use of its 47,000 square foot facility located at 3301 Electronics Way, West Palm Beach, Florida 33407. The
  property subsequently was sold to La Boheme Properties, Inc., a Florida corporation, which is the current landlord as
  the Lease was assigned to them. The term of the Lease ends on December 31, 2021. The base rent provided in the
  Lease is $34,451 per month. The Company has the option to extend the term of the Lease for an additional five years
  beginning on January 1, 2022 and ending on December 31, 2026.
  Commencing on January 1, 2015 and on the first day of January of every subsequent year, the base rent will be
  increased to compensate for changes in the cost of living, provided that in no event will the base rent be increased by
  less than three percent nor more than five percent annually. Future minimum lease payments for this non-cancelable
  operating lease are as follows:
  Fiscal Year Ending February 28/29 Amount
  2016 $415,000
  2017 $427,000
  2018 $440,000
  2019 $454,000
  2020 $467,000
  2021 $481,000
  Rent expense for the fiscal years ended February 28, 2015 and February 28, 2014 was approximately $370,000 and
  $394,000, respectively.

  Jag ser ingen större vits räkna på Solitrons likvidationsvärde dock då verksamheten är superstabil.

 3. peter petersson 15 januari, 2017 / 04:08

  Spectrum har en post som heter amortisation of multi client library och som jag förstår det så är det till stor del att man skriver ner värdet på deras multi client library. Är det skattetekniskt eller förlorar deras bibliotek så mycket i värde varje år? 94m 2014, 65m 2015 och 52m 2016. Jag har ringa kunskaper när det gäller geo science samt balansräkningar så jag har säkert missförstått vad amortisation innebär :-) Sedan undrar jag hur du resonerar kring diitt fortsatta ägande i Spectrum. Börsvärdet är om jag har räknat rätt ~2150m NOK och Spectrum har efter att ha räknat bort skulder total eq på ~180m USD= 1530 m nok. Så övriga ~600m är pga deras förmåga att tjäna pengar och då är jag lite fundersam hur man ska resonera pga ovanstående. Är tacksam för svar och rätta mig gärna ifall jag gör någon tankevurpa!

  • Småbolag & Undantag 15 januari, 2017 / 07:30

   Livslängden på biblioteken varierar lite men redovisningsreglerna kräver att de skriver av biblioteken på 4 år linjärt. ”Work in progress” skrivs dock av beroende på försäljning under perioden.

   Amortization = Avskrivning

   ”Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta organisationens tillgångar till deras verkliga värde/bokfört värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter” http://sv.wikipedia.org/wiki/Avskrivning.

   Verkligheten ser lite annorlunda ut dock där TGS b.la. säljer upp till 30 år gammal data fortfarande. ”Photoshop”-tekniken går framåt och de kan på så vis ge längre liv åt gammal data. Men räknar du som redovisat blir det nog inte så tokigt. Redovisningsregeln ändrades dock 2016 och var mer försäljningbaserad innan vilket ev. behövs justeras för (jag tror de skrev av biblioteken på runt 2,5 år innan om jag minns rätt). Den nya regeln med 4 års linjära avskrivningar kommer göra att resultatet ökar i goda tider då en mindre andel av försäljningen skrivs av medan resultatet minskar i dåliga tider för att en större andel av försäljningen skrivs av linjärt.

   Ang. värderingen så värderas Spectrum till ~1,5 x eget kapital (P/B) som du nämner. Jag brukar fundera på hur hög avkastning de kan leverera på eget kapital (ROE) och relatera det till priset (x/1,5?). Samt fundera på hur stor del av vinsten som de kan återinvestera till den avkastningen för att få ett hum om värdet ifrån tillväxten.
   Skulderna kommer ge hävstång på ROE kortsiktigt men merparten betalas av inom ett år.

   • Peter petersson 15 januari, 2017 / 14:30

    Så all data från före 2012 avskriven? Kan TGS ta betalt för 30 år gammal data så låter det i mina öron barockt! Jag räknade lite på det och det känns som att dagens aktiepris kan vara värd sin värdering beroende hur man väljer att värdera client library. Jag tog senaste två årens nedskrivningar i client library 65+52 och drog av 25%. Tänkte att det borde vara ok att dra av i alla fall 25% om TGS kan ta betalt för 30 år gammal data. Det ger isåfall ett bolaget ett p/b på = 1.15 – 1.4

    Antaganden framöver:
    500-1000 m nok netto/år
    170 m nok op cost
    Avskrivningarna svåra att uppskatta för lekman, antar att de inte är exponentiella utan 1/4 av värdet skrivs av årligen. 2012-2016 investeringar ~3600 m nok, avskrivning blir isåfall ~900 m nok
    Sedan eventuella nya investeringar. I detta fall försvinner vinsten i avskrivningar som måste kompenseras med nya investeringar.

    Om det är som du säger att TGS kan ta betalt för 30 år gammal data så borde client library vara undervärderad och då blir p/b mycket lägre än 1.4. Isåfall tycker jag även 1.15 är lågt räknat och då borde de billiga inköpen 2015(1479) och 2016(365) ge resultat framöver.
    Är client library inte undervärderad känns det som ett bolag som måste plöja ner större delen av sina vinster för att behålla ganska modesta vinster om vi då ens talar om några vinster. Därför tycker jag det är svårt att räkna på ROE, dvs bolaget går nära break even med investeringarna som egentligen är underhåll.

 4. Småbolag & Undantag 15 januari, 2017 / 14:54

  30 år är alltså extremfall, men det händer. Vad biblioteket är värt beror lite på var oljepriset tar vägen. De tog en del nedskrivningar under oljeprisdippen som kan underskatta värdet om priset åter stiger. Men utgå från 4 år är troligen inte superfel. De skrev som sagt av snabbare än så innan regelförändringen för att minska skatten. Du kan se hur stor del av biblioteksvärdet som är fördelat per år om du kikar i presentationerna. Nuvarande biblioteksvärdet består främst av de senaste 2-3 årens investeringar, resten avskrivet redan.

  Hängde inte med på alla siffror, har inte allt i huvudet och brukar tänka i USD. Hela capex är ju inte underhåll utan en stor del är tillväxt. Tillväxten har varit värdeskapande historiskt. ROE låg ~25 % några år innan 2015 men man får ta höjd för att det är cykliskt. Samtidigt plockar de marknadsandelar när det råder krismarknader som betalat sig historiskt när det vänder.

  • Småbolag & Undantag 15 januari, 2017 / 14:56

   Jämför försäljning mot biblioteksvärdet över tid så ser du hur extremt låg dagens försäljning är mot historiken. Dock svårt spekulera i hur mycket de kan sälja med dagens oljepris.

 5. Peter Petersson 15 januari, 2017 / 17:16

  Min tidigare text blev rörig och här kommer en till.

  Min tanke var att förutom den operativa kostnaden så går större delen av bolagets vinst till nya investeringar> och bibliotekets värde skrivs av ungefär i samma takt som de nya intjänade pengar som återinvesteras. Det gör väl att bolagets vinster enbart går till nya investeringar för att bibehålla/utöka dagens intjäningsförmåga och att allt av bolagets värde hamnar i biblioteket. Så man kan säga att jag ifrågasätter om tillväxten kan antas vara nog hög. Jag är dock nybörjare så jag gör säkert en del tankevurpor när det kommer till tillväxt eller att jag feltolkar och inte riktigt förstår alla siffror till fullo. Jag ska göra som du säger och jämföra försäljning mot biblioteksvärdet.

  Jag testade jämföra vinsten med oljepriset och är den avhängig oljepriset så är det fortfarande en bit kvar till fornstora dagar. Du ser det inte som ett problem att så stor del av bolagets värde ligger i ett biblioteket vilket skrivs av över fyra år, i ett bolag där tillväxten är beroende av att oljan fortsätter stiga? Nu kan det säkert ske tillväxt utan att oljan stiger men svårt att uppskatta och kanske inget som kan antas.

  Jag vill inte verka oförskämd med med mitt ifrågasättande utan det är bara av intresse att lära mig av någon som är duktig och uppenbart har väldigt djup kunskap, din twitter och denna blogg om värdeinvestering lyser som en klar stjärna bland alla pseudovärdeinvesteringsblogg/twittrare där ute!

  • Småbolag & Undantag 15 januari, 2017 / 17:47

   Ja, just nu blir det inte många kronor över om ens några till vinst eller tillväxt.
   Men över en konjunkturcykel borde bolaget kunna hålla en hyfsad lönsamhet, gissar 15-20 % ROE i snitt, skuldfritt.
   Jag tror inte oljepriset behöver stiga så mycket mer om än alls för att ge hyfsad avkastning på nuvarande nivåer. TGS hade en ROE > 20 % för 10-15 år sedan på dagens nivåer. Allt är såklart inte lika, E&P-bolagens terräng är tuffare men kostnaderna för att borra har minskat kraftigt. Sedan har multi client-modellen plockat marknadsandelar och inv-kostnaderna varit fördelaktiga 2015-2016. Bolagen har även skärt ner på kostnaderna. Det blir spännande att se hur 2017-18 utvecklar sig. Fördelen för de kapitallätta aktörerna är ju att deras konkurrenter går på knäna i kris så att de kan köpa befintliga bibliotek långt under bokvärdet precis som Spectrum gjorde med Fugros nu och CGG:s 2009. Därför kan de växa även under kriser med lågt oljepris. Samt även organiskt iom att fartygshyrorna minskar.

   Tack.
   Ska försöka hålla mig ifrån kaffesumpar och fiskfjäll även framöver :)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s